Producenci
Promocje
ZNICZ 55,H-10CM,CZAS PALENIA OK 6H/S
ZNICZ 55,H-10CM,CZAS PALENIA OK 6H/S
1,39 zł 0,99 zł
szt
POMIDOR MALINOWY LUZ
POMIDOR MALINOWY LUZ
8,49 zł 5,99 zł
kg
JABŁKO LUZ
JABŁKO LUZ
3,49 zł 2,49 zł
kg
POMELO
POMELO
4,99 zł 3,99 zł
szt
POLĘDWICZKA WIEPRZOWA
POLĘDWICZKA WIEPRZOWA
18,99 zł 17,99 zł
kg
INDYK Z KOTŁA TARCZYŃSKI
INDYK Z KOTŁA TARCZYŃSKI
39,99 zł 34,90 zł
kg
SZYNKA Z KOTŁA BIAŁA TARCZYŃSKI
SZYNKA Z KOTŁA BIAŁA TARCZYŃSKI
39,99 zł 34,90 zł
kg
SZYNKA Z KOTŁA TARCZYNSKI
SZYNKA Z KOTŁA TARCZYNSKI
39,99 zł 34,90 zł
kg
SER CAMEMBERT VALBON 180G HOCHLAND
SER CAMEMBERT VALBON 180G HOCHLAND
6,99 zł 5,99 zł
szt
SER PLEŚNIOWY BRIE VALBON 200G HOCHLAND
SER PLEŚNIOWY BRIE VALBON 200G HOCHLAND
7,49 zł 5,99 zł
szt
COCA COLA ZERO 1,5L
COCA COLA ZERO 1,5L
5,49 zł 3,69 zł
NAPÓJ COCA COLA PET 1,5L COCA COLA
NAPÓJ COCA COLA PET 1,5L COCA COLA
5,49 zł 3,69 zł
Reklamacje i zwroty

ZWROTY I REKLAMACJE
Odstąpienie od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub zawarcia umowy (w przypadku usług), Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci koszt zakupu.
2. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, przesyłając je na adres CALL-NET Regina Caban, ul. Mostowa 1, 38-422 Krościenko Wyżne bądź pisząc na adres e-mail: sklep@sparonline.com.pl
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca kupującemu koszty zakupu niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dostarczenia Sprzedającemu zwracanego towaru w stanie nienaruszonym.
4. Zwracany towar nie może być uszkodzony, nosić śladów użytkowania, posiadać uszkodzonego opakowania i być niekompletny. W razie niedopełnienia tego warunku, odstępujący od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości zwracanego towaru (pomniejszającymi zwracaną kwotę).
5. Kupujący może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
7. Jeżeli Kupujący, podczas zamawiania towaru, wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (Sprzedający dokona zwrotu kosztów przesyłki do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przy danej ofercie).
8. Brak możliwości odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu www nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca (przedsiębiorca) wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca (przedsiębiorca) nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której Kupujący (konsument) wyraźnie żądał, aby Sprzedający (przedsiębiorca) do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący (konsument) żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego (konsumenta) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę (przedsiębiorcę) o utracie prawa odstąpienia od umowy.

----------------------------------------------------------------------------------
FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

CALL-NET Regina Caban
ul. Mostowa 1
38-422 Krościenko Wyżne

Ja, …………………………………………………….………………(imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej(ych) rzeczy:
………….……….………………………………………………………………………………………
Numer zamówienia: ……………………………………….
Login : ………………………
Data zawarcia umowy: …………………………
Data odbioru: ………………....
Imię i nazwisko: ………………………………………………………….
Adres: …..…………………….……..…………………………………….
Data: …………………………

Przesyłkę należy nadać na adres:
CALL-NET Regina Caban
ul. Mostowa 1
38-422 Krościenko Wyżne
Zwroty
Informacje dodatkowe:

Jeśli zakupu towaru dokonałeś jako Konsument (w rozumieniu ustawowym), to zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” masz prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli w powyższym terminie złożysz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Pisząc oświadczenie, możesz skorzystać ze wzoru dostępnego poniżej. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres naszego przedsiębiorstwa dostępny w zakładce „Dane firmy i kontakt”. Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie. Orientacyjny koszt zwrotu możesz ustalić na podstawie naszej zakładki „Czas i koszty dostawy”, pamiętaj jednak, że sklep może mieć zniżki u przewoźników, w związku z czym indywidualny koszt zwrotu może być wyższy od kosztu wysyłki do Ciebie.

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - ceny produktów, kosztów wysyłki i innych kosztów z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane tym samym sposobem, którym dokonałeś zapłaty, chyba że wyrazisz zgodę na inną formę. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zwróconego zakupu.

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:
- rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,
- rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
- rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
- nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
- treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

-----------------------------------------------------------------------------------
FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

CALL-NET Regina Caban
ul. Mostowa 1
38-422 Krościenko Wyżne

Ja, …………………………………………………….………………(imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej(ych) rzeczy:
………….……….………………………………………………………………………………………
Numer oferty: ……………………………………….
Login: ………………………
Data zawarcia umowy: …………………………
Data odbioru: ………………....
Imię i nazwisko: ………………………………………………………….
Adres: …..…………………….……..…………………………………….
Data: …………………………

Przesyłkę należy nadać na adres:
CALL-NET Regina Caban
ul. Mostowa 1
38-422 Krościenko Wyżne
Reklamacje

Informacje dodatkowe:

1. Podstawą reklamacji jest okazanie dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej z dowodem zakupu. W innych przypadkach reklamacje nie będą uznawane.
2. Przesyłki reklamacyjne należy kierować na adres Sprzedawcy: CALL-NET Regina Caban, ul. Mostowa 1, 38-422 Krościenko Wyżne z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Reklamacji nie podlegają towary uszkodzone z winy Kupującego (np. uszkodzenia mechaniczne).
4. Reklamacji podlegają towary uszkodzone podczas transportu.
5. Reklamujący towar pokrywa koszty transportu i jest zobowiązany zabezpieczyć przesyłkę w taki sposób, aby nie została ona dodatkowo uszkodzona podczas transportu.
6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej wpłynięcia.
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca wymienia towar na nowy i odsyła go na swój koszt. W razie braku możliwości wymiany towaru na nowy (np. z powodu wyczerpania zapasów) Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę towaru lub zaproponuje inny dostępny towar.
Przy każdej reklamacji zalecamy wykonanie i przesłanie do nas zdjęcia reklamowanego towaru (e-mail: sklep@sparonline.com.pl). Może to znacząco przyśpieszyć jej rozpatrzenie.

UWAGA! Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Gwarancja
Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

Niezależnie od powyższego, jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl